Стратегія розвитку

Місія

Надання якісної вищої освіти як запоруки ефективної професійної діяльності, гармонійного розвитку, соціально-відповідальної поведінки та сталого добробуту особистості.

Стратегія подальшого розвитку Коледжу передбачає:

1. Постійне оновлення та оптимізацію змісту освітньої послуги відповідно до розвитку галузі знань (зокрема, на основі маркетингових досліджень ринку праці, моніторингу соціально-економічної ситуації, врахування стратегічних планів розвитку територіальних громад регіону).

2. Участь у розбудові єдиного інформаційного середовища освіти, вмотивованої потреби в безперервній освіті на всіх етапах життя, навчання та розвитку людини – від навчання в Коледжі до післядипломної освіти та самоосвіти у процесі професійної та соціальної діяльності.

3. Формування і динамічний розвиток корпусу педагогічних працівників, здатних до виконання місії, мети та завдань Університету і Коледжу в регіоні. Створення системи постійно діючого підвищення фахової та педагогічної кваліфікації викладачів.

4. Впровадження перспективних і ефективних технологій, форм і методів навчання. Постійне оновлення інформаційних ресурсів Коледжу (насамперед бібліотечних фондів та навчальної медіатеки).

5. Участь в проведенні прикладних та фундаментальних досліджень за планами наукової роботи Університету з залученням фахівців регіону, студентів та викладачів Коледжу, які мають відповідну підготовку і здібності, що дозволить підвищувати рівень їх фахової майстерності та кваліфікації.

6. Вдосконалення матеріально-технічної бази, достатньої для ефективного провадження освітньої діяльності, гармонійного розвитку особистості студентів, професійної та наукової самореалізації педагогічних працівників. Створення умов для максимальної інформатизації та візуалізації навчального процесу з використанням сучасних мультимедійного обладнання та інформаційних технологій.