Спеціальності

Перелік спеціальностей згідно ліцензії освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

Галузь знань Спеціальність Ліцензований обсяг, осіб Нормативні терміни навчання Річна вартість навчання, грн.
Код Найменування Код Назва Денна форма Заочна форма Денна форма Заочна форма Денна форма Заочна форма
02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 15 5 2 р. 2 р. 8500 6800
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 15 10 2 р. 2 р. 8500 6800
07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування 20 10 2 р. 2 р. 8500 6800
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 40 2 р. 8500