Економіка

Економіка

Значна кількість діючих суб’єктів підприємницької діяльності в силу суб’єктивних та об’єктивних причин має незадовільнену потребу в фахівцях, здатних виконувати планово-аналітичні та організаційно-технічні функції, тому спеціальність «Економіка підприємства» залишається престижною і популярною.

Опанування спеціальністю передбачає засвоєння навчальних дисциплін, серед яких:

  • Економічний аналіз;
  • Економіка і нормування праці;
  • Управління витратами;
  • Маркетинг;
  • Планування та організація діяльності підприємства.

Цілями професійної діяльності економіста є здійснення управління сукупністю факторів виробництва (власних і залучених), невиробничих факторів (дитячі садки, профілакторії і т.д.), фондів обігу, готової продукції, коштів, що знаходяться на рахунках підприємства в банку, цінних паперів, нематеріальних фондів власності (патенти, ліцензії й інше), прибутків, отриманих у результаті реалізації продукції і надання різних послуг.

Фахівці з економіки працюватимуть у планово-економічних, соціально-економічних, інформаційно-аналітичних підрозділах та службах, підрозділах економічного розвитку та організації праці:

  • місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
  • комунальних підприємств;
  • підприємств і організацій різних форм власності;
  • громадських організацій (фонди, спілки роботодавців, об’єднання підприємців тощо).