Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Для ефективної роботи апарату управління підприємства, організації, установи насамперед необхідно раціонально організувати роботу служби діловодства.

Фахівець в галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи підготовлений для професійної діяльності в області документаційного та інформаційного обслуговування управлінської діяльності у виробничій та невиробничій сферах.

Опанування спеціальністю передбачає засвоєння навчальних дисциплін, серед яких:

 • Діловодство та спеціальне діловодство;
 • Стилістика ділового мовлення та редагування документів;
 • Менеджмент;
 • Ділова іноземна мова;
 • Інформаційні системи і мережі;
 • Комп’ютерна графіка та ін.

Цілями професійної діяльності такого фахівця є встановлення єдиного порядку документування і роботи з документами в установі з використанням сучасної комп’ютерної техніки, автоматизації технологічних процесів пошуку та обробки інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень.

Фахівці в галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи можуть обіймати посади:

 • завідувача канцелярії, архіву;
 • інспектора по кадрах;
 • інспектора по контролю за виконанням доручень;
 • архіваріуса, діловода, секретаря-референта;
 • адміністративного помічника;
 • оброблювача інформаційного матеріалу та ін.

До функцій, які повинен виконувати фахівець, належать:

 • документування,
 • організація роботи з документами,
 • обробка інформації і створення баз даних,
 • планування та організація роботи з кадрами та ін.