Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Курс України на євроінтеграцію потребує нових фахівців в галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, здатних до розрробки нових ідей, організації власного бізнесу у сфері виробництва та торгівлі, підготовлених до здійснення операцій на товарних біржах.

Фахівець зі спеціальності “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”– це управлінець нового покоління, здатний ефективно працювати на промислових і комерційних підприємствах і організаціях різних форм власності, у провідних українських і зарубіжних компаніях, інвестиційно-консалтингових фірмах, біржах або успішно започаткувати власну справу.

Опанування спеціальністю передбачає засвоєння навчальних дисциплін, серед яких:

 • Організація та правове забезпечення підприємницької діяльності;
 • Маркетинг;
 • Комерційна діяльність;
 • Товарознавство;
 • Товарна політика підприємств;
 • Ціноутворення;
 • Реклама і стимулювання продажу;
 • Іфрастуктура товарного ринку;
 • Біржова діяльність;
 • Оцінна діяльність та ін.

 Фахівець з цієї спеціальності вміє будувати інформаційні моделі економічних систем, вивчати поведінку цих моделей у залежності від дії різних факторів, розробляти оптимальну стратегію керування цими системами.

Випускник зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» може обіймати посади:

організатор збуту та постачання;

 • представник торговельний;
 • мерчандайзер;
 • агент (комерційний, торговельний, біржовий);
 • комівояжер та еспедитор;
 • товарознавець;
 • брокер (торговельний, біржовий);
 • інспектор з контролю за цінами;
 • інспектор з контролю якості продукції;
 • агент рекламний;
 • представник з реклами;
 • помічник керівника (з маркетингу, комерційної діяльності);
 • торговець (комерційний, промисловий, технічний);
 • оцінювач;
 • аукціоніст та ін

Функціями професійної діяльності такого фахівця є дослідження ринку та вивчення потенційних можливостей збуту з метою розроблення нових видів продукції, планування та проведення рекламних кампаній, посередництво в оптовій торгівлі, надання різних видів комерційних послуг та організація біржової діяльності