Головна

Відповідальний навчальний заклад гарантує
можливість отримати якісні знання

Нікопольський коледж ( до 2017 року Придніпровський гуманітарно-економічний коледж) Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» створений 09 грудня 2003 р. (до 2008 року Придніпровський регіональний центр дистанційного навчання). Ліцензія Міністерства освіти і науки України АЕ 636816 від 19.06.2015 р.

Для освітян обов’язковими є професійність, сумлінність і соціальна відповідальність. Придніпровський коледж Університету «Україна» в м.Нікополі абітурієнти обирають саме за це, а ще за комфортність навчання та практичну корисність освіти, яку він надає.

Коледж здійснює підготовку студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за спеціальностями «Економіка», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

В сучасних умовах поступового виходу країни з фінансово-економічної кризи на часі структурна перебудова національної економіки, зокрема, збільшення питомої ваги та ролі малого і середнього бізнесу. Саме в цих сегментах будуть створюватись нові робочі місця. Отже, попит на економістів та управлінців, здатних поєднувати декілька функцій управління підприємством, зростатиме. Саме тому, маючи на меті підвищити конкурентоспроможність наших випускників на ринку праці, ми робимо акцент на підготовці економіста, фінансиста, комерсанта та офіс-менеджера для роботи насамперед у малих та середніх підприємствах. До речі, міжнародна і національна класифікація професій передбачають наявність в управлінського персоналу малого та середнього бізнесу освіти на рівні молодшого спеціаліста.

Отже, зі значною мірою впевненості можна стверджувати, що наш випускник буде бажаним на ринку праці.

За роки діяльності колективом коледжу створено матеріально-технічну та інформаційну бази, достатні для навчання ліцензованого обсягу контингенту студентів.

У довгостроковому користуванні коледжу перебуває окрема будівля, обладнані лекційні аудиторії, предметні кабінети і лабораторія інформатики та комп’ютерної техніки, кількісні та якісні характеристики яких відповідають навчальним планам і вимогам ліцензування та акредитації. Навчальний комп’ютерний парк коледжу нараховує 24 комп’ютери (на сто студентів припадає 12 комп’ютерів при 6 за вимогами ліцензування). В розпорядженні викладачів та студентів – сучасна оргтехніка та технічці засоби навчання.

Бібліотека коледжу налічує 14 000 книг з усіх дисциплін, що вивчають студенти. Кожен студент забезпечується власним комплектом навчальних посібників та підручників із кожної дисципліни на термін її вивчення (що втричі вище від норми, визначеної умовами ліцензування). Інформаційне забезпечення кожної зі спеціальностей у коледжі доповнюється 4-5 фаховими періодичними виданнями, можливістю користування ресурсами Інтернет.

Від вищої освіти люди чекають: доступності – у всіх розуміннях; якості знань та навичок; можливості отримати ці знання в оптимальному обсязі і в оптимальні строки – щоб якнайшвидше можна було використовувати їх у роботі й отримувати віддачу від витрачених на здобуття освіти зусиль, часу, коштів. А ще все частіше люди бажають більшої свободи у плануванні подальшого професійного вдосконалення. З огляду на такі критерії корисності, освіта у нашому коледжі і взагалі в Університеті «Україна» дає суттєві переваги.

У коледжі людина набуває освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. Тобто має можливість за найменший припустимий термін здобути якісні знання та навички, необхідні для старту кар’єри на первинних посадах на будь-якому підприємстві, у будь-якій організації, або ж у власному бізнесі. Якщо у подальшому людина має потребу довчитися до наступного кваліфікаційного рівня – вона може це зробити в Університеті «Україна» за програмою бакалавра, в подальшому – магістра…

Отримавши диплом молодшого спеціаліста, вони одразу мають можливість почати «відробляти» свої інвестиції в освіту; переконатися на досвіді, чи потрібна додаткова освіта, яка саме і коли.

Кадровий, матеріально-технічний, інформаційний та науково-методичний потенціал коледжу є гарантією реалізації студентами свого права на якісну освіту. Але сучасна освіта – це значною мірою творча співпраця навчального закладу і студента, при цьому багато залежить від бажання та вміння вчитися самого студента, його наполегливості і старанності. Важливим чинником успішності навчальної праці студента є також підтримка в родині і трудовому колективі, де він працює, створення йому відповідних умов. Особливо це стосується студента-заочника. Отже, гармонійне поєднання зусиль коледжу, студента, його родини та трудового колективу – необхідна і достатня умова формування фахівця високого ґатунку.